Portal - Biecz
Strona główna / Historia Przemysłu naftowego
Środa - 27 stycznia 2021 Anieli, Juliana, Przemysława     
AKTUALNOŚCI
Anna i Tadeusz Pabisowie
Fundacja
Muzeum - film
Kopalnia Nafty w Pustym Lesie
Tadeusz Pabis (deutsche Ver.)
Od kopanki do szybu
Pionierzy przemysłu naftowego
Skaza na pomniku...
Wie war das mit dem Petroleum?
What was it with petroleum?
30-lecie muzeum - film
Wybitni naftowcy
Kalendariun Gorlicko - Jasielskie
Kopalnie, kopanki i szyby...
Historia Przemysłu naftowego
Ziemia gorlicka kolebką światowego przemysłu naftowego-film
Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło
Książki które warto przeczytać - e-book + film
Jak do nas dojechać
Wieś Libusza
Święta Barbara
Legendy...
Nasze osiągnięcia
Lotnicze wspomnienia - e-book
Napisali o nas...
Linki
Kontakt
polski
Kalendarium

Historia początków...

 

     Kalendarium Gorlickiego Przemysłu Naftowego

 

         Olej skalny pochodzący z naturalnych wycieków, znany był ludowi rejonu gorlickiego od tak dawna, jak daleko sięga  historia.

 

         1530 r. Seweryn Boner, podskarbi królewski Króla Zygmunta Starego i starosta Biecki, szukając złota we wsi Ropa, natknął się na ropę naftową, która zalała mu kopalnię.

 

         Za czasów Jana Kazimierza (1609-1672) i jego następców wiedziano w Rzeczypospolitej o wyciekach ropy naftowej w rejonie Gorlickim. Grunty sołtysie nadawano zasłużonym w wojnach z prawem zbierania na powierzchni ziemi oleju skalnego w Męcinie Wielkiej.

 

          1790 r. istniały na pograniczu wsi Siary i Sękowa studnie ropne, dzierżawione i eksploatowane  przez chłopów pańszczyźnianych od właściciela pól, Jana Wybranowskiego.

 

         1852 r. założył książę Stanisław Jabłonowski  w „Pustym Lesie” pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej o znaczeniu przemysłowym. Do wykonania prac górniczych sprowadził górników ze Śląska. W lipcu 1852 r. dostał Jabłonowski szybem kopanym w głębokości 12 m. obfity przypływ ropy. Od 1850 r. istniała Kobylance Fabryka Asfaltu księcia St. Jabłonowskiego, w której podczas produkcji asfaltu wyodrębniono naftę. Wydarzenia powyższe uznano za początek powstania przemysłu naftowego w Polsce i na świecie.

 

          1853 r, w lipcu, w aptece „Pod Gwiazdą” Piotra Mikolascha we Lwowie, farmaceuta mgr Jan Zeh (1817-1897) z Łańcuta wynalazł naftę nadającą się do oświetlenia w lampie  konstrukcji lwowskiego blacharza Adama Bratkowskiego.

 

 1854 r. jesienią rajcy  miasta Gorlice, zafascynowani nowym źródłem światła,  zaświecili lampę w kapliczce Chrystusa Frasobliwego  na Zawodziu w Gorlicach. Była to pierwsza uliczna lampa naftowa na świecie. 

 

          1853 r., w związku ze wzrostem zapotrzebowania  na naftę, powstawały w rejonie Gorlickim liczne kopalnie ropy naftowej. Na polach wyrastał las szybów. Obok kopalń zakładano destylarnie nafty.

 

         1877 r., we Lwowie założone zostało Krajowe Towarzystwo Naftowe z siedzibą w Gorlicach. Jego zasługą było uchwalenie specjalnej ustawy górniczej, statutu górniczych kas zapomogowych oraz wydawanie specjalistycznego czasopisma naftowego „Górnik”, które ukazywało się w Gorlicach w latach 1882 – 1886. Z inicjatywy Krajowego Towarzystwa Naftowego założono w Krygu szkołę wiertniczą, która kształciła w latach 1885 – 1887 wiertników dla przemysłu naftowego.

 

         1881 r. – z inicjatywy krajowego towarzystwa Naftowego w Gorlicach Stanisław Znamirowski, członek Wydziału Towarzystwa Naftowego, objeżdżając „rzemiennym dyszlem” całe Podkarpacie, dokonał przeglądu stanu kopalń nafty i wosku ziemnego w Galicji w drugim półroczu 1881 r.

 

         W latach 1884 – 1885 do najwydatniejszych kopalń w rejonie Gorlickim należały kopalnie w Krygu i Kobylance, które szybko się rozwinęły dzięki wprowadzonej tam kanadyjskiej metodzie wiercenia udarowego, Kopalnie dawały 80 – 120 cystern ropy miesięcznie.

 

         W latach 1881-1890 Ziemia Gorlicka była  najobfitszym obszarem wydobycia ropy w Galicji, która z produkcją 40 tys. ton ropy  zajmowała trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych i Rosji, a połowa tego wydobycia pochodziła z zagłębie gorlickiego.

 

         W latach 1852 - 2000 w rejonie Gorlickim wykonano około 3 400 szybów  kopanych i wierconych, w tym 3 340 pozytywnych. Ze złoża wydobyto ogółem około 3, 1 mln. ton ropy naftowej  oraz znaczne ilości gazu ziemnego.

 

 1977 r. Anna i Tadeusz Pabisowie założyli na własnej posesji Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, które od czerwca 2000 r. prowadzi statutową działalność jako Fundacja Upowszechniania Historii Przemysłu Naftowego w rejonie Gorlicko - Bieckim .

 

         2002 r. – aby ocalić od zapomnienia – zachować dla potomnych dorobek sześciu pokoleń nafciarzy, Anna i Tadeusz Pabisowie wznieśli na własnej posesji w Libuszy obelisk kamienny symbolizujący szyb naftowy, a na tablicy obelisku wyryto słowa: „Dla upamiętnienia 150 rocznicy założenia pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w „Pustym Lesie” w Siarach k. Gorlic. W dniu 6 lipca 2002 r. obelisk został uroczyście poświęcony przez ks. prałata Józefa Przybycienia proboszcza parafii w Szczucinie i ks. prałata Wiesława Bodziocha proboszcza parafii w Libuszy.

 

2007 r. mija 30 rocznica powstania Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy. Muzeum prowadzi statutowa działalność, jako Fundacja Upowszechniania Historii Przemysłu Naftowego w Regionie Gorlicko – Bieckim Anny i Tadeusza Pabisów. Muzeum nadal pozytywnie się rozwija i służy społeczeństwu.

                                                                                 Tadeusz Pabis - Libusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: libusza@onet.eu