Portal - Biecz
Strona główna / Historia Przemysłu naftowego
Wtorek - 13 kwietnia 2021 Artemona, Justyny, Przemysławy     
AKTUALNOŚCI
Anna i Tadeusz Pabisowie
Fundacja
Muzeum - film
Kopalnia Nafty w Pustym Lesie
Tadeusz Pabis (deutsche Ver.)
Od kopanki do szybu
Pionierzy przemysłu naftowego
Skaza na pomniku...
Wie war das mit dem Petroleum?
What was it with petroleum?
30-lecie muzeum - film
Wybitni naftowcy
Kalendariun Gorlicko - Jasielskie
Kopalnie, kopanki i szyby...
Historia Przemysłu naftowego
Ziemia gorlicka kolebką światowego przemysłu naftowego-film
Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło
Książki które warto przeczytać - e-book + film
Jak do nas dojechać
Wieś Libusza
Święta Barbara
Legendy...
Nasze osiągnięcia
Lotnicze wspomnienia - e-book
Napisali o nas...
Linki
Kontakt
polski
Historia początków...

Kalendarium

 

O pochodzeniu ropy w tym rejonie świadczą wielokrotne wzmianki historyczne. Jedna z najstarszych wzmianek pochodzi z 1530 r., kiedy to Seweryn Boner, podskarbi króla Zygmunta Starego, burgrabia krakowski i starosta Biecki, szukając złota we wsi Ropa, natknął się na ropę, która zalała mu kopalnię. Za czasów Jana Kazimierza i jego następców wiedziano w Rzeczypospolitej o wyciekach ropy w rejonie gorlickim. Grunty sołtysie nadawano zasłużonym w wojnach z prawem zbierania oleju skalnego  na powierzchni ziemi w Męcinie Wielkiej.

Na pograniczu wsi Siary i Sękowa istniały już w 1791 r. studnie ropne, dzierżawione i eksploatowane przez chłopów pańszczyźnianych od właściciela pól Jana Wybranowskiego.

W styczniu 1852 r. książę Stanisław Jabłonowski założył w „Pustym Lesie” w Siarach k. Gorlic pierwszą  na świecie kopalnię ropy naftowej.  Sprowadził zawodowych górników ze Śląska, ludzi obeznanych z kopaniem szybów. W lipcu 1852 r. dostał Jabłonowski szybem kopanym „Stanisław”  w głębokości 12 sążni obfity przypływ ropy naftowej, a w pierwszych dniach września odbył się komisyjny odbiór szybu przez kompetentne władze górnicze   z  udziałem wykształconego mierniczego – geodetę pana ck. Hompscha oraz inspektora zwanego wówczas ck. Radcą Górniczym  - pana Haleczkę. .Jabłonowski kopał następne szyby: „Eustachy” , „Kajetan”, „Grzegorz”, „Mikołaj”, „Józef” , „Jan” i „Nowy”.

W Kobylance k. Gorlic posiadał książę Stanisław Jabłonowski fabrykę asfaltu, w której w trakcie produkcji asfaltu otrzymał naftę nadającą się do oświetlenia. W 1853 r. rozwinięto na szeroką skalę akcję poszukiwawczą ropy naftowej, obejmującą równocześnie pięć miejscowości w rejonie Gorlickim, co zostało ogłoszone w ogólnokrajowej prasie (Gazecie „Czas” wychodzącej od 1848 r. w Krakowie), w cyklu artykułów o pozytywnych wysiłkach poszukiwań ropy naftowej oraz podsumowanie galicyjskich władz górniczych, które oceniając wielkość odkrytych zasobów w skali Monarchii stwierdziły, że – największe zasoby i centrum powstającego przemysłu naftowego znajdują się w rejonie Gorlickim, a prasa kwitując tę opinię – gratuluje twórcy tego przemysłu, księciu St. Jabłonowskiemu .

Pionier to osoba, która wyznacza nowe szlaki badań, rozważań w danej dziedzinie (cytat pochodzący z Encyklopedii Powszechnej). Tytuł ten przypisać należy genialnym  twórcom  przemysłu naftowego - księciu St. Jabłonowskiemu (1799-1878), hr. J. Straszewskiej (1826-1903) i  farmaceucie J. Zehowi (1817-1897 ),  którzy w sposób wybitny przyczynili się do powstania przemysłu naftowego.  Pozostają  w cieniu światowego dziedzictwa cywilizacyjnego.

        

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: libusza@onet.eu