Portal - Biecz
Strona główna / Od kopanki do szybu
Wtorek - 13 kwietnia 2021 Artemona, Justyny, Przemysławy     
AKTUALNOŚCI
Anna i Tadeusz Pabisowie
Fundacja
Muzeum - film
Kopalnia Nafty w Pustym Lesie
Tadeusz Pabis (deutsche Ver.)
Od kopanki do szybu
Pionierzy przemysłu naftowego
Skaza na pomniku...
Wie war das mit dem Petroleum?
What was it with petroleum?
30-lecie muzeum - film
Wybitni naftowcy
Kalendariun Gorlicko - Jasielskie
Kopalnie, kopanki i szyby...
Historia Przemysłu naftowego
Ziemia gorlicka kolebką światowego przemysłu naftowego-film
Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło
Książki które warto przeczytać - e-book + film
Jak do nas dojechać
Wieś Libusza
Święta Barbara
Legendy...
Nasze osiągnięcia
Lotnicze wspomnienia - e-book
Napisali o nas...
Linki
Kontakt
polski
Od kopanki do szybu...

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA  ]

„Od kopanki do szybu – przygotowanie ekspozycji  i promocja  historii przemysłu naftowego w regionie gorlickim”

       Celem projektu jest prezentacja i promocja  historii przemysłu naftowego w regionie Gorlicko – Bieckim za pomocą ekspozycji plenerowej, zakładającej wprowadzenie aktywnych relacji z odbiorcą. Realizacja zadania ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa narodowego Małopolski, z uwagi na udokumentowany, a nieznany powszechnie fakt historycznego pierwszeństwa regionu w powstaniu przemysłu naftowego - już w 1791 roku istniały w najbliższej okolicy studnie ropne, w 1852 roku powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej księcia Stanisława Jabłonowskiego.

        Prezentacja historii przemysłu naftowego objęła przygotowanie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej eksponaty zgromadzone w tutejszym muzeum. Ścieżka poprowadzi przez historię: od archaicznej studni kopanej, przez miejsca w których ustawione są historyczne obiekty kopalniane (destylarnia, kuźnia, rampa narzędziowa), aż do nowoczesnego szybu naftowego. Realizacja projektu ma na celu edukację w zakresie historii regionu oraz stanowi atrakcję turystyczną - ścieżka aktywnie angażuje uczestnika: tzn. osoby odwiedzające ekspozycję mogą nie tylko oglądać, ale także samodzielnie wydobywać ropę naftową z kopanki, rozpoznawać za pomocą różnych zmysłów produkty destylacji w celu ich zapamiętania, próbować swoich sił w kuźni kopalnianej. Dla dzieci w formie zabawy zaplanowaliśmy konkurs dotyczący odgadywania do czego mogły służyć zabytkowe części maszyn ze starych kopalni, znajdujące się w  rampie narzędziowej. Chcemy w ten sposób zapoznawać odbiorców z historią przemysłu naftowego. 

            Chcemy, aby nasze muzeum było nie tylko miejscem przechowywania eksponatów, ale dzięki wprowadzeniu aktywnych form edukacyjnych, w przyszłości stało się ośrodkiem badań historycznych oraz miejscem realizacji także innych zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej – w dziale etnograficznym znajdują się bowiem całościowe ekspozycje dotyczące obróbki lnu, wypieku chleba, warsztatu szewskiego, krawieckiego i inne. W przyszłości chcemy rozwój muzeum ukierunkować do wdrażania aktywnych metod edukacji historycznej, a realizacja przedmiotowego projektu stanowi pierwszy krok w tym kierunku.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego     

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: libusza@onet.eu